CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NỘI THẤT  BẢO TÍN

Văn phòng: 207 Hòa Bình, Q.Tân Phú, TP.HCM VN

Nhà máy: KCN Vĩnh Lộc, Q.Bình Tân, TP.HCM VN